Enjoy Simple English / 2018 8月

Publisher : NHK Publishing
Cover Illustration : Noda Ai2018_enjoy8_hyoushi enjoy8_2018_1 enjoy8_2018_2 enjoy8_2018_3 enjoy8_2018_4 enjoy8_2018_5 enjoy8_2018_6 enjoy8_2018_7 Illustration : HONGAMA enjoy8_2018_8 enjoy8_2018_9 Illustration : Noda Ai enjoy8_2018_10 enjoy8_2018_11 Illustration : Souma Ryo enjoy8_2018_12 enjoy8_2018_13 Illustration : Yamashita Wataru enjoy8_2018_14 enjoy8_2018_15 Illustration : Abe Yui