Enjoy Simple English / 2015 8月

Publisher: NHK Publishing
Cover Illustration: Kawasaki Yuki

2015_enjoy8_hyoushi_right 2015_enjoy8_1_right

Illustration: Fukuda Reiko

2015_enjoy8_2_right 2015_enjoy8_3_right 2015_enjoy8_4_right 2015_enjoy8_5_right

Illustration: Kawasaki Yuki

2015_enjoy8_6_right 2015_enjoy8_7_right 2015_enjoy8_8_right 2015_enjoy8_9_right

Illustration: Soda Masahiro

2015_enjoy8_10_right 2015_enjoy8_11_right 2015_enjoy8_12_right 2015_enjoy8_13_right

Illustration: Kuranaga Kazue

2015_enjoy8_14_right 2015_enjoy8_15_right 2015_enjoy8_16_right 2015_enjoy8_17_right

Illustration: Noda Ai

2015_enjoy8_18_right 2015_enjoy8_19_right 2015_enjoy8_20_right