Enjoy Simple English / 2014 8月

Publisher: NHK Publishing
Cover Illustration: Kanoh Tokuhiro2014_enjoy8_hyoushi_right 2014_enjoy8_tobira_1_right

Illustration: Fukuda Reiko

2014_enjoy8_1_right 2014_enjoy8_2_right 2014_enjoy8_3_right 2014_enjoy8_tobira_2_right

Illustration: Goto Noriyuki

2014_enjoy8_4_right 2014_enjoy8_5_right 2014_enjoy8_6_right 2014_enjoy8_tobira_3_right

Illustration: Noda Ai

2014_enjoy8_7_right 2014_enjoy8_8_right 2014_enjoy8_9_right 2014_enjoy8_tobira_4_right

Illustration: Kanoh Tokuhiro

2014_enjoy8_10_right 2014_enjoy8_11_right 2014_enjoy8_12_right 2014_enjoy8_tobira_5_right

Illustration: Yamada Hiroyuki

2014_enjoy8_13_right 2014_enjoy8_14_right 2014_enjoy8_15_right